Steek een kaars aan voor gestorvenen
op zondag 26 november om 17:00 uur
in de Martinikerk in Groningen

In een herdenkingsvesper kun je een moment stil staan bij wie gestorven zijn.
Je kunt voor hen een licht aansteken in de eeuwenoude ruimte van de Martini.
Muziek, poezie en troostende woorden uit de bijbel kunnen helpen om verlies een plek en naam te geven.
De muziek wordt verzorgd door Eeuwe Zijlstra en een zangkwartet van het conservatorium.
Je bent van harte uitgenodigd ook als je geen kerkelijke achtergrond hebt.

voor meer informatie zie: www.schoonheidmeteenziel.nl